TS Online Mobile - Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:48 PM Sự kiện
Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

Cập nhật

Thời gian: sau bảo trì 25/11 đến trước bảo trì 09/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Lò Hoàng Kim sẽ có thêm các vật phẩm sau:

  • K.Tỏa Bánh Trứng

  • T.Tinh Bánh Trứng

  • Mê Bánh Trứng

  • K.Tỏa Bánh Bao

  • T.Tinh Bánh Bao

  • Mê Bánh Bao


Ưu Đãi Làm Mới Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì 25/11 đến 23h59 01/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp làm mới lò hoàng kim đạt mốc sẽ nhận được phần quà tương ứng hấp dẫn.