TS Online Mobile - Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:17 PM Sự kiện
Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

Cập nhật

Thời gian: sau bảo trì 24/06 đến trước bảo trì 08/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện Lò Hoàng Kim sẽ được bổ sung thêm 2 vật phẩm mới là Bí Cấp Nh.Đ.Tuyết 2 và Mê V.Nguyên Cơ 2.

Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

Thời gian: sau bảo trì 24/06 đến 23h59 ngày 07/07

Nội dung: Trong thời gian này, khi chư vị đại hiệp tiến hành làm mới lò Hoàng Kim đạt mốc sẽ nhận được các phần quà tương ứng hấp dẫn.

Lưu ý: Các mốc điểm tích lũy và phần thưởng sẽ được làm mới khi qua ngày.