TS Online

Cập Nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

8/5/2020 3:47:31 PM

 

Sau bảo trì ngày 06/08, Lò Hoàng Kim sẽ cập nhật thêm các Tướng Tinh sau:

  • Mã Siêu

  • Liêu Hóa

  • Trương Tùng

  • Hạ Tề

  • Phó Cán

  • Lương Tập

  • Trương Xuân Hoa

  • Lữ Đại

Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì 06/08 đến 23h59 ngày 12/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp làm mới Lò Hoàng Kim đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

Số lần làm mới sẽ được tính tích lũy trong suốt thời gian sự kiện.

Mốc

Phần Thưởng

Số Lượng

40

Sách thời trang

1

80

Sách thời trang

1

120

Sách thời trang

1

160

Sách thời trang

1

200

Sách thời trang

1

 

Bài viết liên quan