TS Online Mobile - Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

22/07/2020 4:47 PM Sự kiện
Cập nhật – Ưu đãi Lò Hoàng Kim

Thêm mới giới hạn thời gian từ sau bảo trì 23/07 đến trước bảo trì 06/08 Bí Cấp Nhạn Điêu Tuyết 2.

Bổ sung mới các Tướng tinh sau:

  • Quách Gia
  • Từ Hoảng
  • Thái Văn Cơ
  • Hoàng Trung
  • Ngụy Diên
  • Lý Thông
  • Chu Hoàn
  • Lưu Ba
  • Đổng Chiêu
  • Khiên Chiêu

Ưu Đãi Làm Mới Lò Hoàng Kim

Thời gian: sau bảo trì 23/07 đến trước bảo trì 06/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi làm mới Lò Hoàng Kim đạt mốc cố định sẽ nhận được các phần quà quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

Số lần làm mới sẽ được tính tích lũy trong suốt thời gian sự kiện.

Phần Thưởng:

Số lần

Phần thưởng

Số lượng

1

Hộp Kinh Nghiệm Đơn

2

5

Túi Lông Cấp 1

10

10

Làm Mới Hoàng Kim

1

30

Tăng Cấp Kỵ Đơn

20

50

Xu Vàng

70

100

Bí Cấp Nh.Đ.Tuyết 2

1

150

T.Tinh Nh.Đ.Tuyết 2

1