TS Online Mobile - Cập Nhật – Ưu Đãi Lật Ô

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:15 PM Sự kiện
Cập Nhật – Ưu Đãi Lật Ô

Cập nhật

Thời gian: sau bảo trì 24/06 đến trước bảo trì 08/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Phần Thưởng Lật Ô Loại Ba sẽ có thêm các vật phẩm sau: “2 Phòng Đan”, “Túi NN H.Dũng Vô Mưu”

Ưu Đãi

Thời gian: 00h00 ngày 01/07 đến 23h59 ngày 07/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vi đại hiệp sử dụng xu đỏ Lật Ô đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

  • Điểm tích lũy và quà sẽ không được làm mới khi qua ngày mà chỉ làm mới mỗi khi đạt mốc tối đa 450, số điểm dư ra sẽ giữ lần tiếp theo.

Ví dụ: Khi sử dụng Xu Đỏ lật ô đạt 460  lần thì sẽ nhận được quà.  Phần thưởng và mốc sẽ được làm mới tính lại từ đầu với số điểm tích lũy là 10.