TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện05/12/2019

[Giải Đấu] Tam Quốc Phân Tranh - Tổng Kết Điểm

Danh sách tổng kết điểm và chọn ra 16 Chúa Công!

Sự kiện04/12/2019

Sự kiện Tặng Nạp Tích Lũy mỗi ngày từ 05/12

Sự kiện Tặng Nạp Tích Lũy mỗi ngày từ 05/12

Sự kiện29/11/2019

[Sự Kiện] Tam Quốc Phân Tranh - Hình Thức Thi Đấu

Tam Quốc Phân Tranh - Hình Thức Thi Đấu

Sự kiện27/11/2019

Cập nhật Cashshop ngày 28/11

Cập nhật Cashshop ngày 28/11

Sự kiện27/11/2019

Ưu đãi tích lũy Nạp – Tiêu

Ưu đãi tích lũy Nạp – Tiêu từ 28/11

Sự kiện27/11/2019

Ưu Đãi Thêm Quà cho Vòng Quay Xổ Quà

Sau bảo trì ngày 28/11, chúng tôi sẽ có thêm ưu đãi khi chư vị đại hiệp sử dụng Vòng Quay Xổ Quà.

Sự kiện27/11/2019

Sự Kiện Lễ Độc Thân

Sau bảo trì ngày 28/11, chúng tôi sẽ mở sự kiện Lễ Độc Thân, chư vị đại hiệp có thể đổi được những phần quà hấp dẫn thông qua sự kiện này.

Sự kiện15/11/2019

Vòng Quay 15 ngày DzoDzo

Cơ hội nhận được 3000 Vàng từ vòng quay.

Sự kiện13/11/2019

Ưu Đãi Triệu Hồi Tướng

Ưu Đãi Triệu Hồi Tướng

Sự kiện13/11/2019

Ưu Đãi Nạp – Tiêu Vàng

Sau bảo trì ngày 14/11 chúng tôi sẽ có những ưu đãi cho việc nạp và tiêu vàng dành cho chư vị đại hiệp!