TS Online

Tổng quan về Tái Sinh và nhiệm vụ

6/3/2020 4:02:41 PM
Sau khi hoàn tất các nhiệm vụ để được tái sinh người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 danh hiệu :
 • Đích Tiên
 • Bá Vương
 • Hiền Sĩ
 • Hiệp Khách.
Lưu ý: chỉ được chọn 1 trong 4 danh hiệu.
Các nhiệm vụ của các danh hiệu có thể hoàn thành hết để tìm trang bị linh tính theo hệ của nhân vật.
 • Cấp của nhân vật sẽ trở về 1 sau khi tái sinh.
 • Cấp triệu gọi không thay đổi sau khi tái sinh.
 • Điểm dùng kỹ năng đơn sẽ được tẩy về 0.
 • Thái Thượng Kim Đơn dùng trước đó không mất đi.
 • Điểm trạng thái của người chơi tối đa là 71 điểm
 • Bao gồm như sau:

  40 điểm trạng thái nhận được khi tái sinh, chuyển sinh ở level 200.
  30 điểm Thái Thượng Kim Đơn (nếu dùng tối đa.
  1 điểm có được khi hoàn thành nhiệm vụ Hộ Tống Thái Văn Cơ.

 • Quy tắc tính điểm trạng thái: Cấp độ của nhân vật khi tiến hành tái sinh / 5
 • Level tối thiểu để tiến nhanh tái sinh là 120.

Điểm kỹ năng được tính theo quy tắc sau:

Số điểm kỹ năng = (Cấp khi chưa chuyển sinh /3 ) + ( Cấp chuyển sinh/3).
Tối đa nhân vật sẽ có được 134 điểm kỹ năng khi tái sinh.
Lưu ý: trong công thức tính chỉ lấy phần số nguyên và không lấy phần số lẻ sau dấu chấm.
Bao gồm như sau:
 1. 66 điểm kỹ năng từ level chưa chuyển sinh
 2. 66 điểm kỹ năng từ level chuyển sinh
 3. 2 điểm kỹ năng từ nhiệm vụ Nghênh chiến Lữ Bố và Thích Sát Đổng Trác
Ví dụ :
 • Khi chưa chuyển sinh cấp 198, sau khi chuyển sinh lên được cấp 198 thì khi đi tái sinh bạn sẽ được : 132 điểm kỹ năng.
 • Khi chưa chuyển sinh cấp 200, sau khi chuyển sinh cấp 200 thì khi đi tái sinh bạn sẽ được 132 điểm kỹ năng. Nguyên nhân do 200/3 = 66.67 thì phần số lẻ .67 sẽ bỏ qua không tính. Do đó tổng số điểm kỹ năng nhận được là 66 + 66 = 132
Sau khi hoàn thành tái sinh để có thể học được các kỹ năng tái sinh rất rất bá, thì bạn cần phải kích hoạt được Khí của 1 hệ nằm tại kỹ năng Chuyển Sinh : Thủy Khí, Hỏa Khí, Phong Khí hoặc Địa Khí.
Muốn kích hoat được Khí bạn phải học đến kỹ năng cuối của 1 nhánh hệ
Sau khi đầy đủ thủ tục thì bạn có thể kích hoạt được kỹ năng Đại Chu Thiên để đả thông kinh mạch học được các kỹ năng khác của nghề.
Nhưng để mở kinh mạch bạn cần Ball muốn có Ball bạn phải có các Phiến để ghép lại.
Để ghép Phiến, bạn lên nhà của Bắc Tinh Quân tại Đảo Tiên nơi chuyển sinh Võ Tướng. Gặp Dung Châu Tiểu Đồng. Cứ mỗi 9 Phiến cùng loại sẽ ghép được 1 Ball.
Mỗi nhân vật có tối đa 12 Ball.
Có 3 loại Phiến :
 • 9 Thiên Châu Phiến : ghép được 1 Ball và 3 điểm trạng thái sức mạnh
 • 9 Trí Tuệ Phiến : ghép được 1 Ball và 3 điểm trạng thái trí tuệ
 • 9 Thánh Linh Phiến : ghép được 1 Ball và 1 điểm kỹ năng
Tùy theo mục đích của nhân vật sẽ lựa chọn thích hợp cho mình.
 

 

Bài viết liên quan