TS Online

Nhiệm vụ Hoàng Trung Thiện Xạ (Skill Bách Xuyên)

6/17/2020 10:29:50 AM

Tên nhiệm vụ: Hoàng Trung thiện xạ

Điều kiện nhiệm vụ: lv 30

Địa điểm: Trại Vân Mộng 2 (Kinh Nam), Giang Lăng Thành (Kinh Bắc).

Vật phẩm có được: học được skill Bách Xuyên

Nhiệm vụ tiếp theo: Thái Sử Từ phát tên

Quá trình nhiệm vụ:

Đến Kinh Nam- Trại Vân Mộng tìm Trương Phi Nói Chuyện và đồng Ý giúp đỡ.

Đến nhà phú hộ tại Giang Lăng Thành đối thoại với Hoàng Phủ Tung trả lời câu hỏi:

  • 9 cái
  • Bách Bộ Xuyên Dương
  • Bàng Quyên
  • Hổ
  • 150 dặm.

Trả lời xong thì đi tìm Loan Cung (lv 20) đối thoại tiếp với Hoàng Trung

Trở lại Vân Mộng Trại nói chuyện với Trương Phi thì hoàn thành Nhiệm Vụ

 

Bài viết liên quan