TS Online

Nhiệm Vụ Gửi Cửu Sởi Vào Khách Sạn

10/30/2019 9:15:10 AM

Nhiệm Vụ Gửi Cửu Sởi Vào Khách Sạn

Cập Nhận Level 5 - Hoàn thành Mở tính năng Vận Tiêu

Nhiệm vụ Gửi Cửu Sởi vào khách sạn là để các bạn biết cách gửi bớt pet của mình vào khách sạn và dùng chúng để làm nhiệm vụ vận tiêu. Để gửi Cửu Sởi thành công các bạn làm theo hướng dẫn.

Bước 1: Hoàn thành nhiệm vụ Cửu Sởi để sở hữu Cửu Sởi

Bước 2: Làm nhiệm vụ gửi Cửu Sởi vào khách sạn tại Khách Sạn Trác Quận

Bước 3: Nói chuyện với Tiếp Tân ở Khách Sạn

Bước 4: Chọn "Võ Tướng"

Bước 5: Lưu Cửu Sởi vào khách sạn. Hoàn thành Nhiệm vụ

Đối với những ai đã lỡ tay thả Cửu Sởi khỏi đội của mình sau khi có được Cửu Sởi nên không thể làm được NV Gửi vào khách sạn thì các bạn đển nhà Cửu Sởi ở phía trên của Quảng Trường Trác Quận. Nói Chuyện với Cửu Sởi chọn Atk rồi bắt lại Cửu Sởi. Sau khi bắt xong thì đến khách sạn gửi Cửu Sởi thôi nào!

Bài viết liên quan