TS Online

Nhiệm vụ Đặc Thù Nghề Cấp 1 và Cấp 2

6/17/2020 4:34:26 PM

Tên nhiệm vụ: Hoàng Lăng Phục Yêu

Điều kiện nhiệm vụ: tái sinh lv 25

Khu vực: Quan Trung, núi Trung Nam, Lăng Tần

Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm, đặc thủ tái sinh theo từng nghề

Đặc thủ tái sinh theo nghề lần lượt sẽ là:

  • Bá Vương: Chiến thần atk +11, 25% khả năng bạo kích
  • Hiệp Khách: Nhân Vương atk +7 def +3, 25% khả năng x2 nhanh nhẹn
  • Hiền Sĩ: Quỷ Mưu int +7 hp +150
  • Đích Tiên: Chiếm Thiên int +11

Nội dung nhiệm vụ:

1. Đến Núi Trung Nam3 (365,550), xảy ra đối thoại với Nhị Lang Thần, đồng ý giúp đỡ nhận được Nhị Lang Pháp Nhãn (không thể giao dịch, vứt ra là mất, nhưng có thể quay lại Núi Trung Nam để nhận lại)

2. Trang bị Nhị Lang Pháp Nhãn tiến vào Lăng Tần thu thập 49 Tần Binh Hồn , sau khi kiếm đủ quay lại Tầng 1 Lăng Tần 2 giao cho Nhị Lang, đồng ý quay lại Lăng Tần.

3. Tiến vào Tầng 1 Lăng Tần 1 (2890,1030) xảy ra đối thoại với Hồn Oán Tần Tướng và  tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi, tiếp tục tiến vào chiến đấu thêm 3 trận nữa.

4. Thắng lợi tiến vào Tầng 1 Tần Lăng 2, tại tọa độ 300, 290 đối thoại với Nhị Lang và nhận lời đột phá Tần Trận theo thứ tự: Càn Huyền Vũ, Khảm Thanh Long, Ly Bạch Hổ và Khôn Chu Tước

5.. Thắng lợi quay lại đối thoại với Nhị Lang và tiếp tục đi vào bên trong.

6. Đến cuối Tầng 1 Tần Lăng 13 xảy ra đối thoại và tiến hành chiến đấu.

7. Thắng lợi nói chuyện Nhị Lang và Thái Bạch Quân, cởi bỏ Nhị Lang Pháp Nhãn nói chuyện hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tên nhiệm vụ: Dạ Miêu Tử

Địa điểm: Nam Trung, Thành Vĩnh Xương

Điều kiện nhiệm vụ:

+ Tái sinh lv 50

+ Hoàn thành nhiệm vụ:Hoàng Lăng Phục Yêu, Vương Tiểu Nhị + Đã học kỹ năng Bách Xuyên (Hoàn tất nhiệm vụ Hoàng Trung Thiện Xạ)

Vật Phẩm nhận được: Chân đấu thần, Tây bá ấn, Côn lôn hư, Định âm dương.

  • Bá vương: Chân đấu thần (công+26, gia tăng tỉ lệ bạo kích)
  • Hiệp khách: Tây bá ấn (công+16, phòng+8, tăng tỷ lệ Bội Mẫn)
  • Hiền sĩ: Côn lôn hư Trí +15, HP+200
  • Đích tiên: Định âm dương Trí +20

 

Quá trình nhiệm vụ:

1. Vào Thường hộ Vĩnh Xương gặp Chú Điền đối thoại sau đó ra ngoài cửa thành Vĩnh Xương chiến đấu với Dạ Miêu Tử

2. Trong quá trình chiến đấu với Dạ Miêu Tử, người chơi sẽ không thể đánh được (vì đánh kiểu gì cũng toàn trượt), sau 10 lượt đánh thì sẽ tự động ra khỏi trận, trở lại Thường hộ Vĩnh Xương nói chuyện và đồng ý thu thập Cành Liễu * 20 (Phụ Hồn Mộc Nhân - Linh hồn hệ Thuỷ cấp độ 151 - Rừng Đầm lầy Âm Sâm)

3. Sưu tập đủ thì trở về Phú hộ Vĩnh Xương nói chuyện với Đường Lão Bá, trở lại Thường hộ Vĩnh Xương nói chuyện với Chú Điền và Vân Du Đạo Sĩ nhận được Liễu Mộc Cung x2 & Vân Du Đạo Sĩ gia nhập đội ngũ.(Xuất chiến Vân Du Đạo Sĩ)

4. Trang bị Liễu Mộc Cung cho nhân vật và trợ thủ. Nói chuyện với Chú Điền và tiến hành chiến đấu với Quỷ Hắc Hổ và Dạ Miêu Tử.

5. Chiến đấu thắng lợi ra ngoài nói chuyện & sang nhà bên cạnh gặp Bà lão Thẩm nói chuyện. Sau đó tiếp tục chiến đấu với Quỷ Hắc Hổ và Dạ Miêu Tử. Đánh nhau 2 trận liên tiếp. Trường hợp thất bại ở trận 2 sẽ đánh lại từ trận 1.

6. Chiến đấu thắng lợi lên Tiên Giới, tại Vườn Đào gặp Na Tra đối thoại và đưa cho Na Tra vật phẩm Nhị lang Pháp nhãn đã cho thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Bài viết liên quan