TS Online

Nhiệm Vụ Đá Thiếc Vô Danh

10/30/2019 9:34:51 AM

Nhiệm Vụ Đá Thiếc Vô Danh

Để có được Đá Thiếc Vô Danh làm nhiệm vụ các bạn làm theo hướng dẫn.

Bước 1: Hoàn thành nhiệm vụ tìm 15 Vô Danh Thiếc Sa để mở chức năng lò rèn

Chú ý: Để tỷ lệ đánh rớt Vô Danh Thiếc Sa cao cao thì các bạn chú ý để tướng và pet đánh ra combo với nhau. Hướng dẫn Combo - Hợp kích xem TẠI ĐÂY.

Bước 2: Nhận nhiệm vụ Đá Thiếc Vô Danh, chú ý lời nói của NPC là thứ này phải dùng lò rèn để luyện ra chứ không phải đi đánh quái.

Bước 3: Mở lò rèn lên rồi tiếp hành Luyện Đá Thiếc Vô Danh từ 3 Vô Danh Thiếc Sa đã thu thập được ở nhiệm vụ trước đó.

Lưu ý: Tỷ lệ luyện có thể thất bại nên các bạn cứ luyện đến khi nào ra đá Thiếc Vô Danh để hoàn thành nhiệm vụ.

Bài viết liên quan