TS Online

Hướng dẫn Nhiệm Vụ Halloween

11/1/2019 5:22:36 PM

Tổng hợp hướng dẫn tất cả các nhiệm vụ của Sự kiện Halloween.

Các tìm các loại Búp Bê Biến Thân:

Đánh quái Level cao từ cấp 30 trở lên có cơ hội nhận được Búp Bê Biến Thân tùy theo hệ của quái:

  • Búp Bê Cà Chua Tinh - Quái Hệ Địa

  • Búp Bê Tiện Tiện Quái - Quái hệ Thủy

  • Búp Bê Bí Ngô Ma - Quái hệ Hỏa

  • Búp Bê Cương Thi - Hệ Phong

 


Tìm các Hộp Điểm Tâm

Các Hộp điểm tâm mở ra có cơ hội nhận được các phần quà hấp dẫn. Để có thể tìm được các Hộp điểm tâm các bạn cần phải hóa trang trước (sử dụng búp bê biến thân) sau đó đi đến từng nhà trong Vạn Quỷ Thôn thăm hỏi. Mỗi nhà sẽ được một hộp, qua ngày mới 00h00 hôm sau sẽ làm mới lại.


Nhiệm Vụ Vui Vẻ Kẹo

Đến NPC Bà Cô để nhận nhiệm vụ.

Cách thực hiện: Đi chơi quanh thôn để nhặt vỏ kẹo. Nhặt đủ 5 cái về đưa lại cho Bà Cô để nhận 1 Bí Ngô Nhỏ. Qua ngày mới 00h00 hôm sau sẽ làm mới lại nhiệm vụ.


Giúp Hóa Trang

Đến NPC Ngô Tiểu Muội nhận nhiệm vụ

Cách thực hiện: Giao cho Ngô Tiểu Muội Búp Bê Biến Thân chỉ định, nếu không có thì giao 5 cây kẹo (Mở ra từ hộp điểm tâm), Hoàn thành nhiệm vụ nhận 1 Bí Ngô Nhỏ Qua ngày mới 00h00 hôm sau, sẽ làm mới lại nhiệm vụ.


Bắt Ma

Đến NPC Mã Diện để nhận nhiệm vụ.

Cách thực hiện: nói chuyện với 3 con Quỷ chỉ định sau đó báo lại cho Mã Diện đâu là ác quỷ. Có thể suy luận để chọn đúng, không có thể chọn lần lượt đến khi nào đúng thì xong. Hoàn thành nhiệm vụ nhận 1 Bí Ngô Nhỏ Qua ngày mới 00h00 hôm sau, sẽ làm mới lại nhiệm vụ.


Ngôi nhà ma

Cách di chuyển từng phòng

Đến NPC Lưu Bối Bối để nhận nhiệm vụ

Cách thức hiện: Chú ý Lưu Bối Bối cho biết A Đẩu đang ở Phòng nào để đến đúng phòng đó tìm cứu A Đẩu cho đỡ mất thời gian. Sau khi tìm thấy và A Đẩu Gia nhập đội có thể theo đường cũ thoát đi ra gặp lại Lưu Bối Bối hoặc có thể vào Sự Kiện - Lễ Hội Halloween -> Đi Đến để trở lại Thộn Vạn Quỷ rồi trả nhiệm vụ cho Lưu Bối Bối.

Cách di chuyển ở Phòng 1

Cách di chuyển ở Phòng 2

Cách di chuyển ở Phòng 3

Cách di chuyển ở Phòng 4

Bài viết liên quan