TS Online Mobile - Cập nhật tỷ giá khi mua Dzodong/ Dzcoin trên DzoVí

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

16/12/2020 3:55 PM Thông Tin Nạp
Cập nhật tỷ giá khi mua Dzodong/ Dzcoin trên DzoVí

Bắt đầu từ 10h00 ngày 04/01/2021, DzoVí sẽ có những thay đổi như sau về tỷ giá khi mua Dzodong/ Dzocoin.

Ngưng ưu đãi tặng thêm Dzocoin khi nạp bằng thẻ Dzocard cụ thể như sau:

Thay đổi tỷ giá khi nạp bằng thẻ Gate:

Thay đổi ưu đãi Dzocoin khi nạp bằng hình thức Ngân Hàng – Thẻ ATM

TỪ NGÀY 04/01/2021

Bổ sung thêm các mệnh giá mới đối với nạp DzoVí bằng thẻ DzoCard và Gate

Tất cả những sự thay đổi về tỷ giá này sẽ bắt đầu được áp dụng trên DzoVí từ 10h00 ngày 04/01/2021, mong chư vị đại hiệp lưu ý về sự thay đổi này.