TS Online

Ts Mobile - Thu phục Tướng

8/21/2019 11:47:57 AM
Thu Phục Tướng

Đây là một trong những tính năng thú vị của game Ts Mobile. Khác với các dòng game hiện nay, nếu bạn muốn có võ tướng nào đi theo hay 1 võ tướng đặc biệt nào đó bạn phải sử dụng vận may của mình, thường được hay nói là “Kiểm tra nhân phẩm của mình” nhưng với game Ts Mobile, “nhân phẩm” của bạn có thể đánh đổi bằng sự “chăm chỉ cần cù”.

Trong trận pk, hoặc trong các trận có võ tướng bạn thích, bạn đánh cho võ tướng đó giảm bớt máu (HP), giảm hơn ½ cột máu, càng ít càng tốt. Sau đó bạn chọn "Bắt" và thả lưới tóm võ tướng đó. Nếu bạn may mắn thì chỉ cần 1 lần bắt là dính, còn không may mắn bạn phải thả lưới vài lần để võ tướng đó gia nhập đội ngũ của bạn.

Để thu phục được tướng bạn thích, bạn phải thỏa các điều kiện :

  • Khoãng cách cấp ( level) của bạn với võ tướng cần bắt không thấp hơn 5 cấp. Ví dụ khi bạn muốn thu phục Lữ Bố, bạn phải đạt cấp 145 vì Lữ Bố level 150.
  • Võ tướng cần bắt không nằm trong diện tứ đại quân sư ( Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Bàng Thống, Lục Tốn – Sẽ có nhiệm vụ thu phục 4 nhân vật này)
  • Võ tướng cần bắt không thuộc võ tướng Tiên, Tâm, hoặc các võ tướng sự kiện.

Sau khi thỏa các điều kiện, bạn chọn nút tấn công NPC ( nút này chỉ có tác dụng pk người chơi khác nếu cả 2 cùng mở chức năng pk trong phần cài đặt và pk NPC , không có tác dụng để đi luyện công)












Lưu ý: Nếu bạn có trong tay cơm nắm Đào Thái Lang , bạn có thể thu phục võ tướng cách mình 40 level. Chỉ cần trong trận đấu bạn vào trong túi đồ lấy cơm nắm và cho võ tướng cần thu phục ăn thì tự khắc võ tướng đó sẽ gia nhập đội ngũ của bạn, không cần phải đánh giảm máu võ tướng đó như cách thả lưới thông thường.

Bài viết liên quan