TS Online

Ts Mobile - Lò

8/21/2019 11:53:27 AM
Lò - Sự Lựa Chọn Nhân Phẩm

Ts Mobile có thêm 1 tính năng mới để hổ trợ cho các người chơi mới dễ dàng có võ tướng mình yêu thích khi ở cấp thấp và trang bị thuộc tính xịn mà không cần phải vục mặt ra để đào khoáng và hợp đồ. Tính năng Lò như một cửa hàng ngẫu nhiên bán các bí cấp tướng, kim tỏa, tướng tinh một cách ngẫu nhiên. Sự ngẫu nhiên không ai giống của ai này sẽ giúp những bạn may mắn quay lò dễ dàng tìm được cho mình 1 tướng xịn mà ngay cả cấp 200 cũng không tài nào bắt được. Ví dụ như bộ quân sư nổi tiếng của Tam Quốc : Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tư Mã Ý và Lục Tốn. Hay dễ dàng sở hữu chiến thần Lữ Bố ngay ở cấp 35 thay vì phải ở cấp 135 mới bắt được. Hoặc dễ dàng kiếm được 1 món vũ khí hệ đẹp và mạnh ở ngay trong lò.

Để mở chức năng "Lò", nhân vật của bạn phải đạt cấp 20

Đầu tiên bạn vào nút chức năng ở góc phải

Chọn "Lò"

Tại Tab Võ Tướng bạn có thể tìm được Kim Tỏa, Tướng Tinh, Mê hoặc Bí Cấp của võ tướng mình thích.

Tại Tab Trang Bị bạn có thể tìm được các đồ thuộc tính khác nhau và các cấp khác nhau.

 
Để có thể mua được vật phẩm trong lò, bắt buộc người chơi phải tham gia các hoạt động phó bản đồng đội hoặc nhiệm vụ mỗi ngày để tìm các mảnh trang bị và mảnh võ tướng (trang bị phiến hoặc võ tướng phiến) .
Tên Hình Ảnh
Mảnh Trang Bị
Mảnh Võ Tướng

Bạn cũng có thể phân giải các bí cấp gọi tướng không dùng tới , hoặc trang bị không dùng tới để kiếm mảnh (phiến)
 

 

Bài viết liên quan