TS Online

Ts Mobile - Hệ thống thẻ bài

8/21/2019 11:44:48 AM
HỆ THỐNG THẺ BÀI

Tại phiên bản của Ts Mobile, người chơi sẽ có thêm 1 chức năng mới, đó là sưu tầm thẻ bài của các danh tướng. Nếu sưu tầm đủ theo bộ, người chơi sẽ kích hoạt loại thẻ đó lên và nhận thêm được điểm trạng thái (status) theo từng chủ đề của loại thẻ.Mỗi bộ cơ bản sẽ có 10 cấp (level), mỗi cấp sẽ yêu cầu số lượng thẻ khác nhau được phân theo bảng sau :

Lưu ý : không tính bộ thẻ bài sự kiện, thường bộ thẻ sự kiện chỉ có 1 cấp.
Cấp
Số Lượng
Mỗi Loại Thẻ
01
01
02
03
03
06
04
09
05
12
06
15
07
18
08
21
09
24
10
27

Ví dụ bộ thẻ : 3 Anh Em Khăn Vàng.

Cấp 1 : 1 Thẻ Trương Giác + 1 Thẻ Trương Bảo + 1 Thẻ Trương Lương.

Cấp 2 : 3 Thẻ Trương Giác + 3 Thẻ Trương Bảo + 3 Thẻ Trương Lương.

Với phiên bản hiện tại người chơi có thể được cộng dồn điểm trạng thái từ 8 bộ thẻ cùng lúc.

Để kích hoạt chức năng thẻ bài, đầu tiên bạn vào :
Bước 1 : Vào bộ công cụ ở góc phải bên dưới màn hình game
Bước 2 : Chọn Sưu Tầm

Bước 3 : Chọn Tab Hợp Thẻ

Bước 4 : Chọn nhóm thẻ bài bạn đủ và "Mở Kết Hợp"

Chỉ số được cộng thêm của bộ thẻ bài khi được trang bị sẽ cộng trực tiếp cho người chơi và các võ tướng đi theo.

Ví dụ bạn đang sở hữu Quách Gia có chỉ số Int là 100 và ban đang có chỉ số Int là 50 , nếu bạn kích hoạt 1 bộ thẻ có chỉ số cộng thêm Int là 10, thì sau khi trang bị bộ thẻ đó, Quách Gia sẽ có chỉ số 110 và bạn sẽ có Int là 60.

Để mở thêm 1 ô để trang bị bộ thẻ, bạn cần 199 Vàng để mở

Hình 1 : Mở rộng ô trang bị thẻ bài
 


Hình 2 : Trang bị bộ thẻ Tam Cố Mao Lư

 
Hình 3 : Nhân vật khi chưa trang bị thẻ
 
 

Hình 4 : Nhân vật sau khi trang bị bộ thẻ cấp 1
 

Hình 5 : Pet khi chưa trang bị bộ thẻ
 

Hình 6 : Pet sau khi trang bị bộ thẻ
 

 

Bài viết liên quan