TS Online

Quà tặng

10/29/2020 11:33:44 AM

Quà Tặng dành cho sự kiện Truy Tìm Mỹ Nhân

TOP 1:

 • Mô Hình Ba Đậu Yêu Hoàng Kim
 • 10.000.000 DzoCoin
 • Combo (Áo, Gấu Nhỏ, Gối cổ, Gấu Lớn)
 • Hình đại diện làm thẻ bài trong game
 • Thời Trang Độc Quyền
 • Danh Hiệu dành cho TOP 1

TOP 2:

 • 5.000.000 DzoCoin
 • Combo (Áo, Gấu Nhỏ, Gối cổ, Gấu Lớn)
 • Hình đại diện để làm thẻ bài trong game.
 • Thời Trang Độc Quyền
 • Danh Hiệu dành cho TOP 2

TOP 3:

 • 2.000.000 DzoCoin
 • Combo (Áo, Gấu Nhỏ, Gối cổ, Gấu Lớn)
 • Hình đại diện để làm thẻ bài trong game
 • Thời Trang Độc Quyền
 • Danh Hiệu dành cho TOP 3

TOP 4 - 10:

 • Combo (Áo, Gấu Nhỏ, Gối cổ, Gấu Lớn)
 • Hình đại diện để làm thẻ bài trong game.
 • Thời Trang Độc Quyền
 • Danh Hiệu dành cho TOP 10

Phần thưởng tham gia:

 • Thú Cưỡi (Hồng phấn Phiếu)
 • 20 Làm Mới Võ Tướng
 • 50 Túi Mỹ Nhân
 • 10 Hộp Luyện Công Siêu

Phần thưởng tham gia bình chọn:

 • Danh hiệu (cho người bình chọn nhiều nhất của mỗi Mỹ Nhân trong top 10)
 • Thời trang (cho người bình chọn nhiều nhất của mỗi Mỹ Nhân trong top 10)
 • Bình chọn lần đầu được 1 Ba Đậu Yêu 3 Ngày
 • Mỗi ngày bình chọn sẽ được 3 Hộp Luyện Công Siêu

Đặc biệt:

 • Khi người chơi đạt được 300,000 lượt bình chọn thì sẽ kích hoạt hệ thống tính điểm nhận quà bonus.
 • Tỷ lệ quy đổi sẽ là tổng số lượt bình chọn * 70 = số Dzocoin đạt được.
 • Số DzoCoin tối đa được nhận là 25.000.000 DzoCoin
 • Ví dụ : Nếu người A được 400.000 lượt bình chọn, thì sẽ * 70 sẽ là 28.000.000 nhưng cũng chỉ sẽ nhận số tối đa là 25.000.000 DzoCoin.

Lưu ý: Phần thưởng, thời gian diễn ra sự kiện BTC có quyền thay đổi và sẽ thông báo trên trang sự kiện. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Bài viết liên quan