TS Online

Kết Bạn - Tặng Quà - Danh Sách Đen

8/26/2019 5:30:01 PM

Kết Bạn - Tặng Quà - Danh Sách Đen

 

Trong 1 chuyến hành trình luôn cần đến những người bạn, và trong Ts Online Mobile bạn cũng không thể nào thiếu những người bạn để giúp đỡ bạn và cùng vượt qua những vui buồn khác nhau trong game.

Để có thể kết bạn và liên hệ bạn bè trong game Ts Online Mobile bạn có 2 cách :

Cách 1: Chọn đối tượng tại nơi bạn đứng, nhấn vào nút biểu tượng Thêm Bạn

Nếu người bạn đó đồng ý thì sẽ có tên trong danh sách bạn

Cách 2: Bạn nhấn vào nút chức năng ở góc phải màn hình Chọn nút Bạn

Chọn nút kính lúp để gõ tên người bạn mà bạn cần tìm để thêm vào

Chọn nút Kết Bạn , nếu người bạn đó đồng ý thì sẽ có tên trong danh sách bạn bè

Đưa vào danh sách đen chỉ cần chọn Khóa người bạn đó trong danh sách bạn bè, hoặc chọn tên nhân vật đó trên chat - xem và khóa là có thể đưa vào danh sách đen. Trong danh sách đen thì người chơi đó không thể trò chuyện với bạn, hoặc bạn cũng thể xem người đó nói gì trên kênh Toàn.

Tặng quà và Nhận Quà: Mỗi ngày bạn có thể tặng và nhận quà từ bạn bè. Thường xuyên tặng quà cho người bạn đó, sẽ tăng mối quan hệ giữa 2 bạn với nhau.

Bài viết liên quan