TS Online

Hướng dẫn đăng ký tài khoản DzoID

8/26/2019 1:38:27 PM

Hướng dẫn đăng ký tài khoản DzoID

 

Để cùng Ba Đậu Yêu chu du khắp thế giới Tam Quốc rộng lớn, các bạn cần phải có tài khoản DzoID. Dưới đây hướng dẫn để đăng ký tài khoản:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://id.dzogame.vn/register.aspx để tiến hành đăng ký.

Bước 2: Nhập các thông tin theo mẫu

  • Tài khoản DzoID: Điều email hoặc số điện thoại (mã kích hoạt sẽ được gửi qua đây nên cần thông tin chính xác)

  • Mật khẩu: Điền mật khẩu từ 6 đến 20 ký tự.

  • Nhấn đồng ý để nhận mã kích hoạt.

Lưu ý: Email/ Số điện thoại dùng để đăng ký cũng sẽ là ID đăng nhập của tài khoản DzoID.

Bước 3: Kích hoạt tài khoản DzoID

Sử dụng mã kích hoạt được hệ thống gửi vào email/ số điện thoại đăng ký để nhập vào ô “Mã kích hoạt” rồi click lệnh kích hoạt Tài khoản.

Bước 4: Bổ sung thông tin Cá nhân

Sau khi kích hoạt tài khoản các bạn sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân gồm:

  • Họ Tên

  • Ngày, tháng, năm sinh (Lưu ý: TS Online Mobile yêu cầu tuổi từ 18 trên lên để chơi)

  • Giới tính

  • Thông tin CMND.

Hoàn thành các bước trên là các bạn đã có một tài khoản DzoID để có thể cùng Ba Đậu Yêu chinh chiến trong thế giới Tam Quốc khốc liệt!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Bài viết liên quan