TS Online

Hướng dẫn Auto AI , cách để nhân vật không phải về thành

9/13/2019 9:41:31 PM

Hướng dẫn chung về Auto AI

Ở giao diện "Chung" là các thiết lập cơ bản của game ở phần bên Trái và phần bên phải các ô để bỏ Tinh thạch hỗ trợ luyện công

Ở phần thiết lập Chung lưu ý thiết lập Cách di chuyển nếu bạn sử dụng Tính năng AI Tìm của game: Có 2 loại hình thức là di chuyển ngẫu nhiên hoặc truy kích, tự tìm quái theo chỉ định dựa vào các hệ Địa Thủy Hỏa và Phong.

Ở phần thiết lập Chiến Đấu bao gồm các phần của Người chơi và Pet. Điểm cần lưu ý gồm: Phần HP SP là auto từ hồi máu sau mỗi trận đấu (sử dụng các vật phẩm hồi máu) Nếu bạn sử dụng các loại Ba đậu Yêu hỗ trợ thì sau mỗi trận sẽ hồi 100% nên sẽ không cần quan tâm phần này.

Tiếp theo là các thiết lập về chế độ chiến đấu: Công kích thường - Dùng Kỹ Năng và Thủ.

Mục Thống Kê sẽ cho chúng ta biết về những con số khi treo Auto: Thời gian, số kinh nghiệm nhận, số trận, số lần chết, danh sách vật phẩm nhận được.

Các thiết lập Auto để chết không về thành

Ở phần cài đặt chung của AI các bạn tắt hết các chức năng sau:

  • Hết thuốc HP về thành
  • Hết thuốc SP về thành
  • Bị chết về thành
  • Tướng chết về thành

Lưu ý: Trong trường hợp đã điều chỉnh như hướng dẫn mà khi nhân vật chết vẫn bị cho về thành đó là trường hợp mà bạn nhận phải một đòn hợp kích combo khiên nhân vật "bay hồn" nên về thành.

Bài viết liên quan