TS Online

Cường hóa Tướng và ảnh hưởng của cường hóa đến Chuyển Sinh

10/4/2019 12:18:19 PM

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn vấn đề về Cường hóa tăng sao cho Tướng và ảnh hưởng của nó đến việc chuyển sinh.

Cường Hóa Tướng

Cường hóa tướng là một hình thức tăng sao cho tướng để trở nên mạnh mẽ hơn khi các chỉ số của tướng (Int, Atk, Def, HP, SP, Agi) sẽ được cộng thêm điểm ở mỗi cấp cường hóa.

Mỗi tướng sẽ có 10 cấp cường hóa từ 1 sao đến 10 sao. Để cường hóa tướng các bạn cần phải có tiềng đồng ingame, mảnh võ tướng và bí cấp tướng tương ứng.  Mỗi cấp cường hóa sẽ cho số điểm cộng thêm khác nhau cũng như tốn nguyên liệu khác nhau. Chi tiết như sau:

Cấp cường hóa

Điểm tăng chỉ số
ngẫu nhiên
mỗi cấp

Tiền Đồng Mảnh võ Tướng Bí Cấp tướng
1 1 1.000 100 0
2 2 2.000 200 0
3 5 3.000 300 1
4 1 2.000 200 0
5 2 3.000 300 0
6 5 5.000 500 2
7 1 6.000 600 0
8 2 7.000 700 0
9 5 8.000 800 3
10 6 10.000 1.000 5
Tổng 30 47.000 4.700 11

Hướng dẫn:

Ở giao diện Trạng thái, chọn Võ Tướng cần nâng cấp, chọn cường hóa để tiến hành cường hóa tướng.

Giao diện cường hóa tướng sẽ hiển thị số sao đang có vào số sao cường hóa cấp tiếp theo, số lượng điểm thuộc tính tăng ngẫu nhiên mỗi cấp cường hóa, nguyên liệu tốn để cường hóa. Chọn nâng cấp để tiến hành cường hóa, còn chọn hủy sẽ trở lại giao diện bình thường.

Khi chọn nâng cấp và đủ nguyên liệu, tướng sẽ được nâng cấp, chỉ số ngẫu nhiên sẽ được tăng (hiển thị màu xanh). Chọn đồng ý để hoàn tất nâng cấp, nếu điểm tăng ngẫu nhiên không vừa ý có thể hủy không chọn.

Lưu Ý: Nguyên Liệu tiêu tốn đã mất đi sau khi bạn ấn nâng cấp tướng. Vì thế dù có hủy thì nguyên liệu nâng cấp cũng đã mất đi. Cần chú ý ở các mốc tốn bí cấp tướng để cường hóa.

Hình ảnh các mốc tốn bí cấp cường hóa


Ảnh hưởng của Cường hóa đến Chuyển Sinh

Như chúng ta đã biết khi chuyển sinh tướng thì cấp độ tướng sẽ ảnh hưởng đến số điểm cộng thêm vào các chỉ số sau khi chuyển sinh. Công thức là cứ 5 level so với cấp chuyển sinh gốc 30 (lần 1), thì sẽ được cộng thêm 1 điểm ngẫu nhiên khi chuyển sinh: Cấp 35 thêm 1 điểm, 40 thêm 2 điểm, 45 thêm 3 điểm... Ngoài ra, cấp độ Sao của tướng khi cường hóa cũng sẽ ảnh hưởng hưởng đến điểm cộng thêm khi chuyển sinh. Cụ thể như sau:

Cấp cường hóa

Điểm tăng chỉ số ngẫu nhiên mỗi cấp

Điểm chỉ số cộng thêm khi chuyển sinh ở các cấp sao

Tiền Đồng Mảnh võ Tướng Bí Cấp tướng
1 1 0 1.000 100 0
2 2 0 2.000 200 0
3 5 1 3.000 300 1
4 1 1 2.000 200 0
5 2 1 3.000 300 0
6 5 2 5.000 500 2
7 1 2 6.000 600 0
8 2 3 7.000 700 0
9 5 4 8.000 800 3
10 6 5 10.000 1.000 5
Tổng 30   47.000 4.700 11

Lưu ý:

  • Sau khi chuyển sinh thì tướng sẽ trở lại từ đầu 0 sao.

  • Điểm chỉ số cộng thêm này cũng là là ngẫu nhiên khi chuyển sinh

  • Điểm cộng thêm từ cấp sao cộng dồn với điểm cộng thêm từ chênh lệch level chuyển sinh.

    • Ví Dụ: Khi chuyển sinh tướng ở cấp độ 40 với cường hóa 8 sao. Các bạn sẽ có điểm cộng thêm như sau: 2 điểm từ chênh lệch level (10 level) + 3 điểm cộng thêm ở cấp sao. Như vậy các bạn sẽ có được 5 điểm cộng chỉ số ngẫu nhiên khi chuyển sinh.

 

Hi vọng các bạn sẽ thêm những thông tin bổ ích khi quyết định chuyển sinh tướng của mình. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Bài viết liên quan