TS Online Mobile - Thông Tin Giải Liên Server Mùa Thu ngày 25/04

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

25/04/2022 1:57 PM Cập Nhật
Thông Tin Giải Liên Server Mùa Thu ngày 25/04

Trận 1: Diễn ra vào lúc 20h15

Nhà Còn Cái Nịt vs Xổ Số Miền Bắc

Võ Tướng Xuất Chiến : Hệ Thủy

Thể Thức Thi Đấu: Không Hồi Sinh

Trận 2: Diễn ra vào lúc 20h30

Nhà Còn Cái Nịt vs Xổ Số Miền Bắc

Võ Tướng Xuất Chiến: Hệ Quang

Thể Thức Thi Đấu: Tự Do

Trận 3: Diễn ra vào lúc 20h45

Nhà Còn Cái Nịt vs Xổ Số Miền Bắc

Võ Tướng Xuất Chiến: Nữ

Thể Thức Thi Đấu: Không Hồi Sinh

Trận 4: Diễn ra vào lúc 21h

Thua Bán Kết Nhánh Thắng  vs Cạn Máu

Võ Tướng Xuất Chiến: Nam

Thể Thức Thi Đấu: Không Hồi Máu

Trận 5: Diễn ra vào lúc 21h15

Thua Bán Kết Nhánh Thắng  vs Cạn Máu

Võ Tướng Xuất Chiến: Nam

Thể Thức Thi Đấu: Tự Do

Trận 6: Diễn ra vào lúc 21h30

Thua Bán Kết Nhánh Thắng  vs Cạn Máu

Võ Tướng Xuất Chiến: Nam

Thể Thức Thi Đấu: Không Băng Phong

Lưu Ý

- Các đội tham gia thi đấu vui lòng có mặt đúng giờ để tham gia thi đấu. Mọi quyết định của Trọng Tài là quyết định cuối cùng.

- Khi vào trận, nếu có thành viên bị mất kết nối nhưng trận đấu chưa diễn ra (chưa có thành viên nào của 2 đội nhảy lên đánh ở turn 1), trận đấu sẽ được phép bắt đầu lại. Tối đa chỉ 2 lần được phép bắt đầu lại trận đấu do sự cố. Vì vậy các đội vui lòng chuẩn bị tốt nhất có thể.

- Trong thời gian thi đấu tại lôi đài vô giới vào các ngày quy định, Ban Tổ Chức sẽ toàn quyền sử dụng lôi đài, các đội không tham vui lòng không vào lôi đài tham chiến để tránh gây lỗi trong quá trình thi đấu. Bất cứ thành viên nào quấy rối lôi đài sẽ khóa vĩnh viễn. Xin cám ơn.

- Phần quà gửi tặng lại cho toàn server là 1 Vé Chọn Tượng Đất cho mỗi lần Ban Tổ Chức sử dụng lôi đài.

Bảng thi đấu sẽ được cập nhật tại đây.

Thành viên tham gia thi đấu :