TS Online Mobile - Nhân Đôi Kinh Nghiệm Mừng 30/4 và 01/5

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

29/04/2021 4:01 PM Cập Nhật
Nhân Đôi Kinh Nghiệm Mừng 30/4 và 01/5

Nhân dịp Thống nhất đất nước 30/4 à Quốc tế Lao động 01/5, chúng tôi sẽ nhân đôi kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp cho tất cả chư vị đại hiệp.

Thời gian: 00h00 30/04 đến 23h59 01/05