TS Online Mobile - Nhân đôi kinh nghiệm Lạp Bá ngày 06/06

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/06/2021 4:07 PM Cập Nhật
Nhân đôi kinh nghiệm Lạp Bá ngày 06/06

Thời gian: Từ 00h00 đến 23h59 ngày 06/06/2021

Phạm vi: Tất cả máy chủ

Nội dung: Trong thời gian này, nhân đôi kinh nghiệm có được của tất cả các tướng khi tham gia Lạp Bá.

(Lưu ý: Các võ tướng chưa chuyển sinh và chuyển sinh lần 1 mới có thể tham gia, nếu đã chuyển sinh 2 thì hệ thống sẽ báo không được tham gia.)