TS Online Mobile - Đua Top Máy Chủ Tam Quốc (Giải Đoạn 2)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2021 12:13 PM Cập Nhật
Đua Top Máy Chủ Tam Quốc (Giải Đoạn 2)

Sau 2 tuần tranh đua quyết liệt và bảng xếp hạng đầy biến động lên xuống tại máy chủ Tam Quốc. Hôm nay Ban Tổ Chức đã có danh sách của TOP 50 các bạn đạt đủ điều kiện vào vòng 2 để chạy nước rút về đích.

Đạt đủ điều kiện: Là nằm trong danh sách TOP 50 cấp độ của nhân vật chưa chuyển sinh.

  • Lưu ý : Điểm giai đoạn 2 chỉ tính trên thứ tự bảng xếp hạng của các nhân vật bên dưới đây, các nhân vật không thuộc danh sách này sẽ không được tính.


Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách trên, các bạn tham gia vào giai đoạn 2 cố gắng không đổi tên nhân vật để dễ dàng hơn cho việc thống kê danh sách cho các bạn ở giai đoạn 2 nhé. Chúc các bạn chiến thắng.

Giai đoạn 2 : Sau bảo trì 14/10/2021 - Trước bảo trì ngày 28/10.

Cấp thứ hạng sẽ lấy theo hiển thị trên bảng xếp hạng.