08/02/2021 4:06 PM Cập Nhật
Bảo trì định kỳ ngày 09/02/2021

Tuần này chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ máy chủ sớm hơn dự kiến vào ngày mai thứ Ba 09/02, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 09/02 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Ổn định, nâng cấp máy chủ

Một số ưu đãi, sự kiện mới sẽ diễn ra từ ngày 11/02, chúng tôi sẽ cập nhật sớm đến các bạn. Chú ý theo dõi trên trang chủ của TS Online Mobile.