TS Online Mobile - Bảo trì định kỳ ngày 01/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

30/06/2021 3:33 PM Cập Nhật
Bảo trì định kỳ ngày 01/07

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 01/07 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

  • Ổn định nâng cấp máy chủ

Ngoài ra, từ lúc 00h00 ngày 01/07 còn có những sự kiện mới:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì!