09/02/2021 2:33 PM Cập Nhật
Bảo trì cập nhật sự kiện ưu đãi mới ngày 11/02/2021

Thứ Năm tới đây chúng tôi sẽ tiếp hành bảo trì máy chủ TS Online Mobile để cập nhật nhật thêm các sự kiện ưu đãi mới đến chư vị đại hiện.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 11/02/2021 (Thời gian có thể thay đổi so với dự kiến vì một số lý do khách quan).

Nội dung:

Ổn định, nâng cấp máy chủ

Cập nhật sự kiện mới:

Tàng Long Bảo Rương

Khuyến Mãi Vàng

Ngoài ra còn có các sự kiện – ưu đãi khác bắt đầu từ lúc 00h00 ngày 11/02:

Cập nhật Cashshop

Thưởng Rút Tướng 10

Nạp Tích Lũy

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.