TS Online Mobile - Bảo trì cập nhật nội dung ngày 18/11

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

17/11/2021 2:52 PM Cập Nhật
Bảo trì cập nhật nội dung ngày 18/11

Như thường lệ, thứ Năm tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để ổn định, nâng cấp máy chủ và cập nhật thêm nhiều nội dung, sự kiện – ưu đãi mới.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 18/11 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Ngoài ra, lúc 00h00 ngày 18/11 còn có các sự kiện – ưu đãi mới như sau:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực.