03/02/2021 5:30 PM Cập Nhật
Bảo trì, cập nhật nội dung mới ngày 04/02/2021

Thứ Năm tuần này chúng tôi sẽ tiếp hành bảo trì máy chủ với việc cập nhật phiên bản Trùng Sinh cùng với nhiều sự kiện và ưu đãi khác hấp dẫn.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 04/02 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.