TS Online Mobile - Bảo trì cập nhật ngày 15/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/07/2021 4:32 PM Cập Nhật
Bảo trì cập nhật ngày 15/07

Thứ Năm tuần này chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ định kỳ cùng với đó là cập nhật thêm nội dung, sự kiện và ưu đãi mới hấp dẫn.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 15/07 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Ngoài ra, từ 00h00 ngày 15/07 sẽ tự động cập nhật sự kiện Nạp Tích Lũy.

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì!