TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật tuần thứ 5)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/01/2022 3:26 PM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật tuần thứ 5)

Thời gian sự kiện lần 1: 26/12 - 30/12

Hiện tại nhân vật KimNguyênBão đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng 3 tuần với 45 điểm với sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là : 109,999,989

Bảng Xếp Hạng của các ngày :