TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật tuần thứ 4)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

27/12/2021 2:37 PM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật tuần thứ 4)

Thời gian sự kiện lần 1: 19/12 - 23/12

Hiện tại nhân vật TranglNhung đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng 3 tuần với 35 điểm với sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là : 80,067,903

Bảng Xếp Hạng của các ngày :