TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật tuần thứ 3)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/12/2021 11:53 AM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật tuần thứ 3)

Thời gian sự kiện lần 1: 12/12 - 16/12

Hiện tại nhân vật TranglNhung đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng 3 tuần với 26 điểm với sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là : 80,062,339

Bảng Xếp Hạng của các ngày :