TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 29/04)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

29/04/2021 5:20 PM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 29/04)

Thời gian sự kiện lần 3 : 25/04/2021 - 29/04/2021

  • Tổng điểm bảng xếp hạng của sự kiện :

Hiện tại nhân vật BảoNinhKhoa vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sự kiện với 33 điểm.

  • Bảng xếp hạng của tuần thứ 4 (25/04 -29/04)

Tuần thứ 4 tổng điểm cao nhất thuộc về nhân vật Dara đạt được 7 điểm. Với sát thương cao nhất là 100.034.256

  • Chi Tiết Sát Thương của ngày 28/04/2021 :