TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 08/04)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

08/04/2021 4:41 PM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 08/04)

Bảng Xếp Hạng Sát Thần

(Cập nhật ngày 08/04)

 

Thời gian sự kiện lần 1 : 04/04/2021 - 08/04/2021

Tổng điểm bảng xếp hạng của 4 ngày 04/04/2021 - 07/04/2021

Hiện tại nhân vật BảoNinhKhoa vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm và sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là : 892.536

Chi Tiết Sát Thương của ngày 07/04/2021 :