TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 07/04)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/04/2021 11:43 AM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 07/04)

Thời gian sự kiện lần 1: 04/04/2021 - 08/04/2021

Tổng điểm bảng xếp hạng của 3 ngày 04/04/2021 - 06/04/2021

Hiện tại nhân vật BảoNinhKhoa đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm và sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là: 892.536

Chi Tiết Sát Thương của ngày 06/04/2021: