TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 06/04)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/04/2021 5:29 PM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 06/04)

 Thời gian sự kiện lần 1: 04/04/2021 - 08/04/2021

Trong 2 ngày qua cuộc chạy đua sát thương Boss diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt. Đậu hôm nay sẽ cập nhật bảng xếp hạng sát thương và điểm của 2 ngày qua như sau:

Hiện tại nhân vật BảoNinhKhoa đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm cùng sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là: 892.536

Chi Tiết Sát Thương của các ngày:

Ngày 04/04/2021

Ngày 05/05/2021