TS Online Mobile - Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 04/05)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2021 6:32 PM Cập Nhật
Bảng Xếp Hạng Sát Thần (Cập nhật ngày 04/05)

Thời gian sự kiện lần 5 : 02/05/2021 - 06/05/2021

  • Tổng điểm bảng xếp hạng của sự kiện :

Hiện tại nhân vật BảoNinhKhoa vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sự kiện với 42 điểm.

  • Bảng xếp hạng của tuần thứ 5 (02/05 - 06/05)

Tuần thứ 4 tổng điểm cao nhất thuộc về nhân vật BảoNinhKhoa đạt được 6 điểm. Với sát thương cao nhất là 895,831

  • Chi Tiết Sát Thương của ngày 02/05/2021

  • Chi Tiết Sát Thương của ngày 03/05/2021