TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện07/08/2020

ĐUA TOP TIÊU

Sự kiện06/08/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 06/08 – 11/08

Tin tức05/08/2020

Bảo trì cập nhật ngày 06/08/2020

Sự kiện05/08/2020

Mùa Hè Sôi Động

Sự kiện05/08/2020

Đua Top Nạp

Tin tức05/08/2020

Bảo trì cập nhật ngày 06/08/2020

Tin tức05/08/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 8 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức31/07/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 7

Tin tức29/07/2020

Bảo trì máy chủ định kỳ ngày 30/07/2020

Tin tức22/07/2020

Bảo trì cập nhật ngày 23/07/2020

Sự kiện07/08/2020

ĐUA TOP TIÊU

Sự kiện06/08/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 06/08 – 11/08

Sự kiện05/08/2020

Mùa Hè Sôi Động

Sự kiện05/08/2020

Đua Top Nạp

Sự kiện05/08/2020

Ưu đãi Lật Ô

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: