TS Online

Sự kiện mới

Tin tức19/01/2021

Khai mở máy chủ mới NGŨ HỔ TƯỚNG ngày 21/01

Tin tức18/01/2021

Thông báo LIÊN THÔNG MÁY CHỦ từ ngày 21/01

Sự kiện14/01/2021

Khuyến mãi Giờ Vàng 14 – 19/01

Tin tức13/01/2021

Bảo trì định kỳ ngày 14/01/2021

Sự kiện13/01/2021

Khiêu Chiến Kẻ Trộm Quà

Tin tức19/01/2021

Khai mở máy chủ mới NGŨ HỔ TƯỚNG ngày 21/01

Tin tức18/01/2021

Thông báo LIÊN THÔNG MÁY CHỦ từ ngày 21/01

Tin tức13/01/2021

Bảo trì định kỳ ngày 14/01/2021

Tin tức12/01/2021

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 01/2021

Tin tức12/01/2021

Nạp Dzo Ví bằng thẻ Quốc Tế

Sự kiện14/01/2021

Khuyến mãi Giờ Vàng 14 – 19/01

Sự kiện13/01/2021

Khiêu Chiến Kẻ Trộm Quà

Sự kiện13/01/2021

Nạp Tích Lũy

Sự kiện13/01/2021

Ưu Đãi Lật Ô

Sự kiện13/01/2021

Cập nhật Cashshop ngày 14/01

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: