TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện13/11/2019

[Sự kiện] TRANH BÁ TAM QUỐC

Tin tức11/11/2019

[Giải Đấu] TAM QUỐC PHÂN TRANH

Tin tức07/11/2019

Quà Bảo trì và đền bù Sự kiện Boss Thế Giới ngày 06/11

Tin tức06/11/2019

Bảo trì định kỳ ngày 07/11: Mở iOS, mở 2 máy chủ mới

Tin tức06/11/2019

Mở tải cho người dùng iOS

Tin tức11/11/2019

[Giải Đấu] TAM QUỐC PHÂN TRANH

Tin tức07/11/2019

Quà Bảo trì và đền bù Sự kiện Boss Thế Giới ngày 06/11

Tin tức06/11/2019

Bảo trì định kỳ ngày 07/11: Mở iOS, mở 2 máy chủ mới

Tin tức06/11/2019

Mở tải cho người dùng iOS

Tin tức06/11/2019

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT TOÀN BỘ MÁY CHỦ NGÀY 06/11/2019

Sự kiện13/11/2019

[Sự kiện] TRANH BÁ TAM QUỐC

Sự kiện31/10/2019

Sự kiện Nạp Đạt Mốc (HOT)

Sự kiện31/10/2019

Sự Kiện Rút Thẻ 10 lần

Sự kiện30/10/2019

Anh Hùng - Mỹ Nhân

Sự kiện30/10/2019

Sự Kiện 15 ngày DzoDzo

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: