TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện03/07/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 04 – 05/07/2020

Tin tức03/07/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 7 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Sự kiện03/07/2020

Máy Bán Trứng

Sự kiện02/07/2020

Cập nhật WEBSHOP sau bảo trì 02/07

Tin tức01/07/2020

Bảo trì cập nhật ngày 02/07/2020

Tin tức03/07/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 7 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức01/07/2020

Bảo trì cập nhật ngày 02/07/2020

Tin tức24/06/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 6

Tin tức24/06/2020

Bảo trì máy chủ ngày 25/06

Tin tức17/06/2020

Bảo trì cập nhật nội dung mới ngày 18/06/2020

Sự kiện03/07/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 04 – 05/07/2020

Sự kiện03/07/2020

Máy Bán Trứng

Sự kiện02/07/2020

Cập nhật WEBSHOP sau bảo trì 02/07

Sự kiện01/07/2020

Cây Kim Tiền

Sự kiện01/07/2020

Ưu đãi Nạp – Tiêu

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: