TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện24/09/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 24 – 30/09

Tin tức23/09/2020

Bảo trì định kỳ ngày 24/09/2020

Sự kiện23/09/2020

Quà tặng Sinh Nhật

Sự kiện23/09/2020

Chuỗi sự kiện Trung Thu

Sự kiện23/09/2020

Cập nhật Cashshop ngày 24/09

Tin tức23/09/2020

Bảo trì định kỳ ngày 24/09/2020

Tin tức17/09/2020

Tổng kết và trao thưởng Tam Quốc Phân Tranh Mùa 2

Tin tức16/09/2020

Bảo trì cập nhật ngày 17/09/2020

Tin tức09/09/2020

Bảo trì định kỳ ngày 10/09/2020

Tin tức07/09/2020

TAM QUỐC PHÂN TRANH Mùa 2 – Kết quả thi đấu tuần đầu tiên

Sự kiện24/09/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 24 – 30/09

Sự kiện23/09/2020

Quà tặng Sinh Nhật

Sự kiện23/09/2020

Chuỗi sự kiện Trung Thu

Sự kiện23/09/2020

Cập nhật Cashshop ngày 24/09

Sự kiện18/09/2020

Khuyến mãi Giờ Vàng 19 – 20/09

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: