TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện29/10/2020

Cập nhật Webshop ngày 29/10

Tin tức29/10/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 10

Tin tức28/10/2020

Bảo trì cập nhật ngày 29/10

Sự kiện28/10/2020

Bình chọn Mỹ Nhân TS Online Mobile

Sự kiện28/10/2020

Sự Kiện Halloween

Tin tức29/10/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 10

Tin tức28/10/2020

Bảo trì cập nhật ngày 29/10

Tin tức28/10/2020

Giải Đấu Mùa Đông

Tin tức21/10/2020

Bảo trì cập nhật ngày 22/10

Tin tức14/10/2020

Bảo trì cập nhật ngày 15/10

Sự kiện29/10/2020

Cập nhật Webshop ngày 29/10

Sự kiện28/10/2020

Bình chọn Mỹ Nhân TS Online Mobile

Sự kiện28/10/2020

Sự Kiện Halloween

Sự kiện28/10/2020

Tiêu Hằng Ngày

Sự kiện28/10/2020

Đua Top Nạp

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: