TS Online

Sự kiện mới

Tin tức08/07/2020

Bảo trì, cập nhật game ngày 09/07/2020

Sự kiện08/07/2020

Lễ Hội Thuyền Rồng

Sự kiện08/07/2020

ĐUA TOP TIÊU

Sự kiện08/07/2020

NẠP TÍCH LŨY

Sự kiện08/07/2020

Sự kiện Đăng Nhập Liên Tục

Tin tức08/07/2020

Bảo trì, cập nhật game ngày 09/07/2020

Tin tức03/07/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 7 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức01/07/2020

Bảo trì cập nhật ngày 02/07/2020

Tin tức24/06/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 6

Tin tức24/06/2020

Bảo trì máy chủ ngày 25/06

Sự kiện08/07/2020

Lễ Hội Thuyền Rồng

Sự kiện08/07/2020

ĐUA TOP TIÊU

Sự kiện08/07/2020

NẠP TÍCH LŨY

Sự kiện08/07/2020

Sự kiện Đăng Nhập Liên Tục

Sự kiện08/07/2020

Ưu Đãi Triệu Tướng

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: