TS Online

Sự kiện mới

Tin tức23/01/2020

NHÂN ĐÔI KINH NGHIỆM – CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Sự kiện22/01/2020

Chuột Sa Hũ Nếp

Tin tức21/01/2020

Hoàn tất bảo trì ngày 21/01

Tin tức21/01/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 1

Sự kiện20/01/2020

Sự kiện – Chúc Mừng Năm Mới

Tin tức23/01/2020

NHÂN ĐÔI KINH NGHIỆM – CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Tin tức21/01/2020

Hoàn tất bảo trì ngày 21/01

Tin tức21/01/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 1

Tin tức20/01/2020

Cập nhật Lò Hoàng Kim ngày 21/01

Tin tức20/01/2020

Bảo trì, cập nhật game ngày 21/01

Sự kiện22/01/2020

Chuột Sa Hũ Nếp

Sự kiện20/01/2020

Sự kiện – Chúc Mừng Năm Mới

Sự kiện20/01/2020

Ưu Đãi Nạp – Tiêu sau bảo trì ngày 21/01

Sự kiện20/01/2020

Cập nhật Cashshop sau bảo trì ngày 21/01

Sự kiện20/01/2020

Cập nhật Đổi Quà Đặc Biệt sau bảo trì ngày 21/01

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: