TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG

Giới Thiệu Chung
Vào cuối đời nhà Hán,hoạn quan trong cung lộng quyền không xem ai ra gì,để củng cố thế lực,bọn chúng thẳng tay hãm hại những trung thần trong cung làm cho nhà Hán ngày càng suy tàn.Bên ngoài cung thì giặc khăn vàng nổi loạn làm cho sinh linh đồ thán.Hà Tiến lúc này lãnh đạo các chư hầu và đại thần bình định được quân nổi loạn, nhưng sau đó lại mắc phải mưu của bọn hoạn quan mà chết thảm.
Cập Nhật
Xem Thêm +
Vườn Đậu Đậu
Đến Vườn